RETTIGHEDER VED FLYAFLYSNING

Har du oplevet en flyaflysning inden for de sidste 3 år, så har du formodentligt ret til erstatning fra flyselskabet. Som flypassager kan man være berettiget til en erstatning på op til 4.500kr (€600). Dog må aflysningen af flyafgangen ikke være sket grundet ”usædvanlige omstændigheder”. Du skal dog være opmærksom på, at hvis aflysningen er meddelt mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller hvis du er blevet tilbudt omlægning af rejsen inden for rimelig tid, så vil du ikke være berettiget til erstatning.

Tjek din rejse ved at indtaste oplysningerne i vores BEREGNER, så får du straks svar på om du er berettiget til erstatning, samt beløbet som du er berettiget til – helt op til 4.500kr pr. passager.

 

Erstatning ved en flyaflysning

Er dit fly eksempelvis blevet aflyst umiddelbart før afrejse, pga. fx tekniske problemer, kan du stadigvæk være berettiget til erstatning. Også på trods af at flyselskabet finder en ny afgang til dig. Du skal dog som hovedregel være mindst 2 timer forsinket i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt, for at være berettiget til erstatning.

Er du ankommet mellem 0 og 2 timer for sent, er du derfor desværre IKKE berettiget til erstatning. Du skal dog være opmærksom på, at ankomsttidspunktet måles fra når du har mulighed for at forlade flyet, dvs. ikke når man lander eller sidder og venter i flyet.

BEMÆRK: flere flyselskaber måler det faktiske ankomsttidspunkt ved landing, fremfor som loven foreskriver, at måle det fra når du kan komme af flyet.

Hvad er “usædvanlige omstændigheder” ved flyaflysning?

Jf. EC 261/2004 har flypassagerer ikke ret til erstatning, hvis årsagen til aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom flyselskabet måtte have truffet de foranstaltninger der med rimelighed kan forventes.

Følgende omstændigheder hører bl.a. under ”usædvanlige omstændigheder”:

  • Flyveforbud – påbudt
  • Vejrforhold – som udgør en sikkerhedsrisiko
  • Sygdom/problemer hos andre passagerer
  • Strejker – uanset type
  • Terror/militærkup
  • Etc.

Dog skal du som flypassager være opmærksom på, at flyselskabet ofte vil prøve at omgå erstatningspligten. Dette gøres ved bl.a. at kvalificerer årsagen til aflysningen, som en usædvanlig omstændighed. Er du i tvivl om hvorvidt du er berettiget til erstatning? Så kontakt os og opret din sag, så vil vi undersøge om du er berettiget til erstatning – helt gratis.

Forældelsesfrist på sager ved flyaflysning

Har du været så uheldig at opleve en flyaflysning inden for de sidste 3 år? Så kan du have ret til en økonomisk erstatning på op til 4.500kr, for de tab som du har måtte have haft i forbindelse med  din flyaflysning. Der er i Danmark 3 års forældelsesfrist på denne type sager, du kan derfor med fordel kontakte os med sager der er op til 3 år gamle. Samme forældelsesfrist gør sig gældende ved flyforsinkelser, som du kan læse mere om HER.

OBS: Tjek hvad du er berettiget til i vores ERSTATNINGSBEREGNER, og start herefter dit krav mod flyselskabet allerede i dag! Du kan også følge os på facebook HER.