Erstatning ved flyforsinkelse

Læs om dine rettigheder her

Beregn din kompensation nu! 

Du har formodentligt ret til erstatning ved flyforsinkelse, hvis forsinkelsen har fundet sted inden for de sidste 3 år. Som flypassager kan man være berettiget til en erstatning ved flyforsinkelse på op til 4.500kr (€600) jf. EU Forordning 261/2004, hvis det er en flyforsinkelse, som ikke er sket grundet ”usædvanlige omstændigheder”.

Tjek eventuelt din flyforsinkelse ved at indtaste oplysningerne i vores BEREGNER, så får du straks svar på om du er berettiget til en erstatning ved flyforsinkelse, samt beløbet som du er berettiget til – helt op til 4.500kr pr. passager.

 

Erstatning ved flyforsinkelse

Erstatning ved flyforsinkelse fremgår ikke direkte i loven, men er gennem retspraksis blevet slået fast. Man vil derfor oftets kunne sidestille en flyforsinkelse på mere end 3 timer, som en flyaflysning. Det kan du eventuelt læse mere om HER. Du skal dog være opmærksom på, at ankomsttidspunktet måles fra når du har mulighed for at forlade flyet, dvs. ikke når man lander eller sidder og venter i flyet.

BEMÆRK: flere flyselskaber måler det faktiske ankomsttidspunkt ved landing, fremfor som loven foreskriver, at måle det fra når du kan komme af flyet.

 

Hvad er “usædvanlige omstændigheder” ved en flyforsinkelse?

Jf. EC 261/2004 har flypassagerer ikke ret til erstatning ved flyforsinkelse, hvis årsagen til forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom flyselskabet måtte have truffet de foranstaltninger der med rimelighed kan forventes.

Følgende omstændigheder hører bl.a. under ”usædvanlige omstændigheder”:

  • Flyveforbud – påbudt
  • Vejrforhold – som udgør en sikkerhedsrisiko
  • Sygdom/problemer hos andre passagerer
  • Strejker – uanset type
  • Terror/militærkup
  • Etc.

Dog skal du som flypassager være opmærksom på, at flyselskabet ofte vil prøve at omgå erstatningspligten. Dette gøres ved bl.a. at kvalificerer årsagen til flyaflysningen, som en usædvanlig omstændighed. Er du i tvivl om hvorvidt du er berettiget til en erstatning ved flyforsinkelse, så skal du være velkommen til at kontakte os og oprette en sag, så vil vi undersøge om du er berettiget til erstatning helt gratis – TJEK DET HER!

 

Forældelsesfrist på sager om erstatning ved flyforsinkelse

Har du været så uheldig at opleve en flyforsinkelse inden for de sidste 3 år, så kan du have ret til en økonomisk erstatning på op til 4.500kr, for de tab som du har måtte have haft i forbindelse med forsinkelsen. I Danmark er der 3 års forældelsesfrist på denne type sager, du kan derfor med fordel kontakte os med sager der er op til 3 år gamle. Samme forældelsesfrist gør sig gældende ved flyaflysninger, som du kan læse mere om HER.

OBS: Tjek hvad du er berettiget til i vores ERSTATNINGSBEREGNER, og start herefter dit krav mod flyselskabet allerede i dag! Du kan altid kontakte os på telefon 72 13 72 13 – mail info@easyfligthhelp.com eller på vores facebookside HER.